THÔNG BÁO LỊCH RA ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO LỚP HỌC LẠI LOPHL-10 NĂM 2013

Thay mặt khoa Kiến trúc – Quy hoạch, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức buổi ra đề Đồ án tổng hợp cho lớp học lại LOPHL-10 năm 2013. Đề nghị các bạn sinh viên đã có tên trong danh sách đăng ký học lại Đồ án tổng hợp đếnContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH RA ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO LỚP HỌC LẠI LOPHL-10 NĂM 2013”

Advertisement

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN DD2 LỚP MỞ THÊM NĂM 2013

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN   2018953 NGUYỄN CÔNG BẰNG 55KD5 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh Đt: 0912474529     2174756 LÊ VĂN ĐƯỢC 56KD4   2031756 ĐỖ ĐĂNG DƯƠNG 56QH1   2184655 BADAMSUREN E.BAYAR 56KD2 Thầy Trương Ngọc Lân Đt: 0912101142   2098450 PHẠM VĂN LÂM 52KD4   2035353 ĐÀO HOÀNGContinue reading “DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN DD2 LỚP MỞ THÊM NĂM 2013”

DANH SAACH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP (HỌC LẠI) LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 NĂM 2013

Theo phân công của khoa Kiến trúc -Quy hoạch, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức hướng dẫn đồ án Tổng hợp cho sinh viên đang ký học theo lớp mở thêm (học lại) LOPHL-10. Danh sách cụ thể như dưới đây. Các bạn sinh viên có tên trong danhContinue reading “DANH SAACH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP (HỌC LẠI) LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 NĂM 2013”