BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 52KD

Khoa Kiến trúc và quy hoạch sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 cho các sinh viên khóa 52KD. Kế hoạch như sau

Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 11 tháng 01 năm 2013

Địa điểm: Phòng 105-106 H1

Yêu cầu: Tất cả các bạn sinh viên phải có mặt đúng giờ, đến muộn sẽ không được bảo vệ.  Các bản vẽ phải trình bày lên 8-12 tờ A0 kể cả phần kỹ thuật. Các bản vẽ đều phải có chữ ký của thầy hướng dẫn trước khi ra hội đồng bảo vệ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: