THÔNG BÁO VỀ LỊCH NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI KHÓA 53KD LỚP MỞ THÊM LOP-HL10

CÁC SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 KD NỘP ĐỒ ÁN VÀO 9H00 SÁNG THỨ 2 NGÀY 20-5-2013 TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC 509A1

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD THÁNG 5-2013 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ đợt 2 cho sinh viên khóa 53kd và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp tại bộ môn. Nội dung gồm: 1. Thời gian 8h30 sáng thứ 2 ngày 13-5-2013 2. Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượngContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD THÁNG 5-2013 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement