THÔNG BÁO VỀ LỊCH NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI KHÓA 53KD LỚP MỞ THÊM LOP-HL10

CÁC SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 KD NỘP ĐỒ ÁN VÀO 9H00 SÁNG THỨ 2 NGÀY 20-5-2013 TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC 509A1

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD THÁNG 5-2013 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ đợt 2 cho sinh viên khóa 53kd và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp tại bộ môn.

Nội dung gồm:

1. Thời gian 8h30 sáng thứ 2 ngày 13-5-2013

2. Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm : Tổng mặt bằng, các Mặt bằng, Mặt cắt, Mặt đứng, phối cảnh công trình. 

Các bản vẽ có thể chưa bố cục hoàn chỉnh chính thức nhưng phải thể hiện được các nội dung thông tin, tỷ lệ và kích thước cơ bản trên khổ giấy từ A2 trở lên.

3. Điểm đánh giá tiến độ sẽ được tính là 1 phần của điểm quá trình.

Đề nghị các bạn sinh viên có mặt đầy đủ đúng giờ, mang theo đủ khối lượng yêu cầu. Sinh viên nào không có mặt sẽ bị đình chỉ.

Advertisement