THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 ( THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 ) KHÓA 56KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức thi môn Thiết kế nhanh 1 (Thiết kế ý tưởng 1) cho khóa 56KD. Thời gian : 8h00 Chủ Nhật ngày 14-4-2013. Địa điểm: TT LỚP PHÒNG HỌC 1 56KD1 105,106H1 2 56KD2 107,108H1 3 56KD3 109,110H1 4 56KD4 111,112H1 5 56KD5 207.208H1Continue reading “THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 ( THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 ) KHÓA 56KD”

Advertisement

LỊCH NỘP VẼ GHI KHÓA 56KD-QH

Tất cả các lớp khóa 56KD và QH nộp đồ án vẽ ghi từ 8h đến 10h sáng thứ 2 ngày 08 tháng 04 năm 2013 tại Văn phòng bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc phòng 509 nhà A1. Các nhóm nộp sau thời gian nói trên sẽ không được nhận bài.Continue reading “LỊCH NỘP VẼ GHI KHÓA 56KD-QH”