THÔNG BÁO LỊCH CHẤM MÔN “ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1”

   Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:  – Tất cả các lớp 57KD1,2,3,4,5,6,QH tập trung tại sảnh H2 lúc 8h00 sáng Thứ 7 ngày 19/10/2013. Sinh viên mang theo bài đồ án đã thể hiện đầy đủ và phiếu thông qua đồ án có chữ ký của GVHD, Bộ mônContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH CHẤM MÔN “ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1””

Advertisement