THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHÒNG HỌC

   Thực hiện kế hoạch tuyển sinh cao học đợt tháng 11/2013 của nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi phòng học các lớp có lịch học tại tầng 5, 6 giảng đường H1 trong các ngày 01/11 đến hết ngày 02/11/2013, cụ thể như sau: PHÒNG CHUYỂN ĐI THỨ TIẾT MÔN HỌCContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHÒNG HỌC”

Advertisement

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 54 – KHOA KT& QH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – TẠI BỘ MÔN LT & LSKT

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  1 2176654 NGUYỄN MINH ANH 54KD3 2 2060253 PHẠM ĐÌNH SƠN 53KD1 3 2221054 NGUYỄN KIM DOANH 54KD1 4 2146854 NGUYỄN HÀ DUY 54KD1 5 2079653 NGUYỄN VĂN KHA 53KD2 6 2059453 PHẠM XUÂN LINH 53KD2 7 2186854 NGHIÊM HOÀNG DUY KHÁNH 54KD1 8 2131554 NGUYỄN THỊ THUÝContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 54 – KHOA KT& QH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – TẠI BỘ MÔN LT & LSKT”

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 54 – KHOA KT& QH THI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN 1 2072754 HOÀNG TUẤN ANH 54KD1   2 2219254 PHẠM QUỐC CƯỜNG 54KD1   3 2114954 PHẠM CÔNG ĐOÀN 54KD2   4 2112554 ĐOÀN PHÚ HẢI 54KD2 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH 5 2226254 NGUYỄN DUY DẦN   54KD3 ĐT: 0912 474 529 6 2035054 TỪ VĂNContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 54 – KHOA KT& QH THI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP”

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD54

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc thông báo:   LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD54    – Thời gian: 8h00 sáng Thứ 4 ngày 06/11/2013    – Địa điểm: P601, P602, P603, P604 nhà H1    – Hội đồng chấm thi: sẽ thông báo sau.    –Continue reading “THÔNG BÁO VỀ LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD54”