LỊCH KIẾM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD – BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch chấm kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khoá 54 KD thuộc sự quản lý hướng dẫn của bộ môn như sau: 1. Thời gian: 8h30 sáng thứ 4 ngày 07/5/2014. 2. Địa điểm:Continue reading “LỊCH KIẾM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD – BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 ( THIẾT KẾ NHANH 1) CHO SINH VIÊN KHÓA 57KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức học và thi môn Thiết kế ý tưởng 1 ( thiết kế nhanh 1) cho khóa 57KD vào Chủ Nhật, ngày 20-4-2014. Đây là môn học thực hiện đồ án nhanh, thiết kế kiến trúc trong thời gian 1 ngày để phát triểnContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 ( THIẾT KẾ NHANH 1) CHO SINH VIÊN KHÓA 57KD”