LỊCH KIẾM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD – BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch chấm kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khoá 54 KD thuộc sự quản lý hướng dẫn của bộ môn như sau: 1. Thời gian: 8h30 sáng thứ 4 ngày 07/5/2014. 2. Địa điểm:Continue reading “LỊCH KIẾM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD – BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”