LỊCH KIẾM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD – BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch chấm kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khoá 54 KD thuộc sự quản lý hướng dẫn của bộ môn như sau:

1. Thời gian: 8h30 sáng thứ 4 ngày 07/5/2014.

2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc . Phòng 509 -A1.

3. Nội dung: Kiểm tra toàn bộ khối lượng các bản vẽ của đồ án (thể hiện ở mức sơ bộ)  trước khi bước vào giai đoạn thể hiện chính thức  gồm.

– Phân tích khu đất và ý tưởng

– Tổng mặt bằng

– Các mặt bằng

– Các mặt đứng

– Các mặt cắt.

– Phối cảnh.

Giảng viên kiểm tra sẽ chấm điểm theo thang 10 để tính làm 1 phần của điểm quá trình.

Các bạn sinh viên phải trình bày các bản vẽ trên khổ giấy tối thiểu là A2. Các bản vẽ ở mức sơ bộ nhưng phải được thể hiện, trình bày sạch sẽ, nghiêm túc , không phải bản nháp. Bạn sinh viên nào không dự kiểm tra tiến độ sẽ bị xem xét đình chỉ làm đồ án tốt nghiệp. Đề nghị các bạn sinh viên có mặt đầy đủ , đúng giờ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: