THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI LỚP NV18 NHÓM THẦY NGUYỄN ĐÌNH THI.

Các bạn sinh viên học lại đồ án tổng hợp lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn chú ý lịch nộp bài như sau:

1. Thời gian nộp: 8h30 sáng thứ 4 ngày 02/7/2014.

2. Địa điểm nộp bài: Văn phòng bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc phòng 509 nhà A1 Đại học Xây dựng.

3. Nội dung: Nộp bộ bản vẽ thể hiện toàn bộ khối lương yêu cầu của đồ án trên 7-10 tờ A0.

Các bạn sinh viên chú ý đến nộp đầy đủ ,đúng giờ.

Advertisement