Đề đồ án tổng hợp khóa 55KD – bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc

  Sinh viên download nhiệm vụ thiết kế theo các đường link sau Vị trí khu đất Nhiệm vụ thiết kế Khu đất-bản Autocad Yêu cầu các bạn sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để có lịch làm việc cụ thể.

Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2014.

Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2014 – Cập nhật ngày 22 tháng 8 năm 2014. TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2102955 Phạm Văn Chinh  55KD1 Thầy Tôn Đại 04 SV 2 2161755 Phạm Chí Công 55KD2 3 2083855 Đoàn VănContinue reading “Danh sách sinh viên làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2014.”

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT HỌC LẠI ĐỢT THÁNG 8-2014

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách lên văn phòng bộ môn vào 8h00 sáng, thứ 4, ngày 20/8/2014 để gặp các thầy và nhận nhiệm vụ thực tập – Cập nhật ngày 22 tháng 8 năm 2014 TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2166254 Trần Xuân  CườngContinue reading “DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT HỌC LẠI ĐỢT THÁNG 8-2014”

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 KHÓA 58 HỌC KÌ 1 NĂM 2014

Đồ án cơ sở 1 cho khóa 58KD và QH. Thời gian thực hiện trên lớp từ tuần 1 đến tuần 7. Thể hiện tại nhà tuần 10. Nhiệm vụ thiết kế download tại đây. Hiện trạng khu đất thực hiện download tại đây. Các Quy chuẩn – Tiêu chuẩn tham khảo :  QCXDVN 01-2008 QuyContinue reading “ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 KHÓA 58 HỌC KÌ 1 NĂM 2014”