THÔNG BÁO KHẨN: THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA CUỐI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV18 NHÓM THÀY THI

Do thầy Nguyễn Đình Thi đi công tác vắng nên buổi kiểm tra cuối môn của nhóm đồ án tổng hợp học lại lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn sẽ đổi ngày kiểm tra sang 10h00 sáng thứ 2 ngày 30/6/2014 ( Lịch cũ 8h00 sáng thứ 6 ngày 27/6/2014). Rất mongContinue reading “THÔNG BÁO KHẨN: THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA CUỐI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV18 NHÓM THÀY THI”

Advertisement

THÔNG BÁO VỀ BUỔI KIỂM TRA CUỐI MÔN HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI (LỚP NV18) NHÓM THẦY NGUYỄN ĐÌNH THI HƯỚNG DẪN

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo. Tất cả các bạn sinh viên thuộc nhóm học lại Đồ án tổng hợp lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn cần phải đến dự buổi kiểm tra cuối môn học để xét điều kiện nộp bài.    Thời gian kiểm traContinue reading “THÔNG BÁO VỀ BUỔI KIỂM TRA CUỐI MÔN HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI (LỚP NV18) NHÓM THẦY NGUYỄN ĐÌNH THI HƯỚNG DẪN”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 54 THÁNG 6-2014

Khoa Kiến trúc Quy hoạch sẽ tổ chức bảo vệ tốt nghiệp chính thức cho sinh viên khóa 54KD vào 8h00 sáng ngày 17 tháng 6 năm 2014 như lịch đã thông báo qua trang web và dán trong bảng thông báo của văn phòng khoa Kiến trúc Quy hoạch. Các bạn sinh viên lưuContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 54 THÁNG 6-2014”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỈNH SỬA BÀI VÀ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD

Các bạn sinh viên đã bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp 54KD tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc chú ý: Các bản vẽ chỉnh sửa sau khi bảo vệ sơ khảo phải xin chữ ký của thầy hướng dẫn và lấy lại dấu xác nhận tại bộ môn LýContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỈNH SỬA BÀI VÀ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD”

Những phong cách chủ đạo trong kiến trúc Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc

Sự hiện diện đầu tiên của kiến trúc Pháp ở Hà Nội là từ năm 1803, khi vua Nguyễn Gia Long cho xây lại thành Hà Nội theo kiểu Vanban dưới sự chỉ đạo của 4 kỹ sư công binh Pháp. Tuy nhiên phải đến khi thành lập khu Nhượng địa năm 1875 ở venContinue reading “Những phong cách chủ đạo trong kiến trúc Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc”