DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CÁC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc xin thông báo với các thầy cô và các bạn sinh viên danh sách và kế hoạch làm việc của các hội đồng bảo vệ đồ án tổng hợp khóa 55KD cho các bạn sinh viên khóa 55 và khóa cũ thuộc sự hướng dẫn của bộ môn như

1- Thời gian :

+Các hội đồng 1,2,3 bắt đầu làm việc từ 13h30 thứ 3 ngày 04-11-2014.

+ Riêng hội đồng 4 ( gồm các thầy Nguyễn Đình Thi, Đỗ Trọng Chung và cô Lương Thị Hiền cùng các bạn sinh viên thuộc danh sách hướng dẫn của các thầy cô nêu trên) bảo vệ vào 13h30 thứ 5 ngày 06-11-2014.

2- Địa điểm

Các hội đồng bảo vệ ngày thứ 3 gồm

+ Hội đồng 1 tại phòng 1 nhà C4

+ Hội đồng 2 tại phòng 2 nhà C4

+ Hội đồng 3 tại phòng 6 nhà C4

Hội đồng bảo vệ ngày thứ 5

+ Hội đồng 4 tại phòng 10.03 nhà Thí nghiệm

3- Danh sách các hội đồng như sau:

HỘI ĐỒNG 1 – P1 C4

Thời gian: 13h30 Thứ 3 ngày 04/11/2014

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

GV.KTS Nguyễn Bá Minh

GV.ThS Vũ Thị Ngọc Anh

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
20 2009055 Phạm Hữu Hải Hà 55KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh 10 SV
21 2035355 Lại Văn Minh 55KD1
22 2022555 Đỗ Đức Quân 55KD2
23 2037055 Nguyễn Đức Hải 55KD3
24 2120655 Nguyễn Mạnh Đạt 55KD4
25 2155555 Hoàng Nam Hưng 55KD4
26 2021554 Hoàng Đức Duy 54KD4
27 2080954 Trần Quốc Huy 54KD4
28 2101855 Hoàng Văn Vang 55KD5
29 2121155 Nguyễn Văn Công 55KD6
30 2018655 Nguyễn Khánh Ninh 55KD1 Thầy Nguyễn Bá Minh 08 SV
31 2025055 Đỗ Hữu Thức 55KD2
32 2096455 Nguyễn Hải Quang 55KD3
33 2142855 Hồ Văn Đường 55KD5
34 2141055 Lương Quang Hùng 55KD6
35 2186854 Nghiêm Hoàng Duy Khánh 54KD1
36 2157954 Bùi Văn Lưỡng 54KD4
37 2205554 Thái Sơn Hà 54KD1
77 2170155 Tạ Quang Minh 55KD1 Cô Vũ Thị Ngọc Anh 02 SV
78 2150755 Lê Văn Quân 55KD2

Tổng số 20SV

HỘI ĐỒNG 2 – P2 C4

Thời gian: 13h30 Thứ 3 ngày 04/11/2014

GV.KTS Đỗ Trọng Hưng

GV.ThS Nguyễn Mạnh Trí

GV.ThS Nguyễn Hồng Hương

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
38 2000755 Lương Hữu Quân 55KD1 Thầy Đỗ Trọng Hưng 08 SV
39 2014255 Trần Minh Tiến 55KD2
40 2082155 Bùi Lâm Tài 55KD3
41 2061155 Lương Tiến Mạnh 55KD4
42 2081755 Nguyễn Đức Hùng 55KD5
43 2041255 Lê Thu Hường 55KD5
44 2061655 Phùng Thị Hương 55KD6
45 2142655 Nguyễn Thị Hà Thơ 55KDE
64 2121255 Trần Đình Tuấn 55KD1 Thầy Nguyễn Mạnh Trí 10 SV
65 2011655 Trần Đức Thanh Tùng 55KD2
66 2142755 Nguyễn Quốc Tuấn 55KD3
67 2075055 Ngô Sơn Tùng 55KD4
68 2130155 Phạm Hồng Vân 55KD5
69 2151555 Nguyễn Nhật Quang 55KD6
70 2074053 Bùi Văn Tuyến 53KD3
71 2035652 Ngô Quý Khoa 52KD4
72 2098054 Đặng Đình Sơn 54KD4
73 2038455 Nguyễn Thị Phương Thảo 55KDE
74 2132854 Chu Minh Thành 54KD5 Cô Nguyễn Hồng Hương 01 SV

Tổng số 19SV

HỘI ĐỒNG 3 – P6 C4

Thời gian: 13h30 Thứ 3 ngày 04/11/2014

GV.KTS Nguyễn Toàn Thắng

GV.ThS Trương Ngọc Lân

GV. ThS Ngô Việt Anh

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
56 2036055 Nguyễn Anh Tuấn 55KD1 Thầy Nguyễn Toàn Thắng 08 SV
57 2165655 Bùi Trang 55KD3
58 2040555 Lê Huy Tùng 55KD4
59 2027655 Nguyễn Thế Quân 55KD5
60 2147255 Kha Ngọc Sơn 55KD5
61 2018755 Phạm Văn Nam 55KD6
62 2104752 Ngô Quý Hoàn 52KD5
63 2035451 Nguyễn Huy Hùng 52KD7
12 2005355 Nguyễn Ngọc Minh Đức 55KD1 Thầy Trương Ngọc Lân 08 SV
13 2049255 Nguyễn Bá Đức 55KD3
14 2000255 Lê Đức Duy 55KD4
15 2007855 Nguyễn Đăng Anhxtanh 55KD5
16 2221054 Nguyễn Kim Doanh 54KD1
17 2047654 Phan Minh Đạt 54KD2
18 2006355 Phạm Thu Trang 55KDE
19 2128855 Đỗ Thị Việt Trinh 55KDE
1 2102955 Phạm Văn Chinh 55KD1 Thầy Tôn Đại 04 SV
2 2161755 Phạm Chí Công 55KD2
3 2083855 Đoàn Văn Chiến 55KD3
4 2146055 Nguyễn Sỹ Công 55KD4

Tổng số 20 SV

HỘI ĐỒNG 4 – P10.03 tầng 10 Nhà thí nghiệm

Thời gian: 13h30 thứ 5 ngày 06/11/2014

PGS.TS Nguyễn Đình Thi

GV.KTS Đỗ Trọng Chung

GV.ThS Lương Thị Hiền

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
5 2096755 Ngô Đình Diệm 55KD1 Thầy Nguyễn Đình Thi 07 SV
6 2154655 Trương Tuấn Cường 55KD2
7 2171955 Trần Anh Chính 55KD3
8 2170455 Trần Việt Anh 55KD5
9 2009955 Đào Từ Bắc 55KD6
10 2036155 Nguyễn Phạm Sơn Tùng 55KDE
11 2064555 Hoàng Đức Vinh 55KDE
46 2138355 Trần Lê Sơn 55KD1 Thầy Đỗ Trọng Chung 10 SV
47 2021355 Nguyễn Phương Thảo 55KD1
48 2058155 Nguyễn Thanh Tùng 55KD2
49 2115255 Trần Văn Thái 55KD4
50 2080655 Nguyễn Xuân Thắng 55KD4
51 2125155 Đỗ Văn Luật 55KD5
52 2063755 Nguyễn Đăng Tuấn Minh 55KD5
53 2077855 Nguyễn Thị Miền 55KD6
54 2071455 Tạ Thị Hằng Nga 55KD6
55 2075852 Trần Minh Thùy 52KD4
75 2028455 Nguyễn Thuỳ Linh 55KD3 Cô Lương Thị Hiền 02 SV
76 2037954 Ngô Ngọc Thắng 54KD5

Tổng số 19 SV

Advertisement