DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CÁC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc xin thông báo với các thầy cô và các bạn sinh viên danh sách và kế hoạch làm việc của các hội đồng bảo vệ đồ án tổng hợp khóa 55KD cho các bạn sinh viên khóa 55 và khóa cũ thuộc sự hướng dẫn củaContinue reading “DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CÁC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”