LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức buổi bảo vệ đồ án tổng hợp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian: 13h30 chiều thứ 3 ngày 4/11/2014 2. Địa điểm: phòngContinue reading “LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Thông báo về đồ án tổng hợp khóa 55KD

Theo kế hoạch của bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc, sinh viên khóa 55Kd đang làm đồ án tổng hợp sẽ được bảo vệ trước hội đồng từ trong khoảng ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 năm 2014. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

Đồ án Kiến trúc cơ sở 2 khóa 58 năm 2014

Đồ án kiến trúc cơ sở 2 năm 2014 dành cho các lớp 58KD và QH – cập nhật ngày 23.10.2014 Thời gian thực hiện trên lớp từ tuần 11 đến tuần 18. Thể hiện tại nhà tuần 22 Nhiệm vụ thiết kế download tại đây Hiện trạng khu đất download tại đây. Tiêu chuẩnContinue reading “Đồ án Kiến trúc cơ sở 2 khóa 58 năm 2014”

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 54KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ Lần 1 cho các bạn sinh viên khóa 54KD và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp thuộc bộ môn quản lý. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian : 8h30 sáng thứ 6 ngày 17/10/2014. 2.Continue reading “KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 54KD”