LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức buổi bảo vệ đồ án tổng hợp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 chiều thứ 3 ngày 4/11/2014

2. Địa điểm: phòng P1, P2, P3, P6 nhà C4.

3. Nội dung:

– Sinh viên trình bày khối lượng làm việc bằng các bản vẽ in trên giấy A0 trước các hội đồng chấm đồ án.

– Danh sách sinh viên tại các hội đồng sẽ thông báo trên trang web bộ môn trong thời gian tới và dán trước cửa các phòng P1,2,3.6 nhà C4 vào ngày bảo vệ.

– Các bạn sinh viên cần có mặt đúng giờ để chuẩn bị bảo vệ. Sinh viên đến muộn hoặc không đến sẽ bị dừng đồ án.

– Khối lượng bản vẽ yêu cầu gồm đầy đủ: tối thiểu 2 mặt cắt, các mặt đứng, toàn bộ các mặt bằng, tổng mặt bằng, các bản phân tích hiện trạng khu đất, các phối cảnh, tiểu cảnh.

– Tất cả các bản vẽ làm trên giấy A0, khối lượng tối đa không quá 12 tờ. Tất cả các bản vẽ khi trình bày trước hội đồng phải căng hoặc dán lên bảng.

– Nghiêm cấm thể hiện âm bản (nét trắng nền đen) hoặc dùng các hình thức media khác.

Chúc các bạn làm bài tốt !

Advertisement

Thông báo về đồ án tổng hợp khóa 55KD

Theo kế hoạch của bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc, sinh viên khóa 55Kd đang làm đồ án tổng hợp sẽ được bảo vệ trước hội đồng từ trong khoảng ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 năm 2014. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

Đồ án Kiến trúc cơ sở 2 khóa 58 năm 2014

Đồ án kiến trúc cơ sở 2 năm 2014 dành cho các lớp 58KD và QH – cập nhật ngày 23.10.2014

 1. Thời gian thực hiện trên lớp từ tuần 11 đến tuần 18.
 2. Thể hiện tại nhà tuần 22
 3. Nhiệm vụ thiết kế download tại đây
 4. Hiện trạng khu đất download tại đây.
 5. Tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở download tại đây
 6. Vị trí khu đất

Một số thay đổi trong đồ án số 2 khóa 58KD-QQ.

 • Chấm tiến độ lần 1 vào tuần thứ 4 của đồ án do giáo viên hướng dẫn của sinh viên chấm.
 • Chấm tiến độ lần 2 vào tuần thứ 7 của đồ án do tất cả các giáo viên hướng dẫn của lớp chấm.
 • Chấm cuối kì như thông lệ. Sinh viên phải nộp kèm theo bài chấm tiến độ lần 2, có chữ kí của giáo viên.
 • Mô hình là bắt buộc trong quá trình làm đồ án, được tối đa 1 điểm.

Chúc các bạn làm đồ án tốt!

vi tri khu dat Các quy chuẩn – tiêu chuẩn tham khảo.

 • QCXDVN 01: 2002, Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng, Bộ Xây dựng 2002.
 • QCXDVN 05:2008/BXD, Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ, Bộ Xây dựng, 2008
 • Tiêu chuẩn 52 CN-CTYT 0001:2002 Trạm y tế cơ sở – Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Y tế, 2002
 • TCXDVN 4470 : 2012 Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Xây dựng, 2012
 • Nguyễn Đức Thiềm, Kiến trúc nhà công cộng, Nhà xuất bản xây dựng, Hà nội, 2010.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 54KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ Lần 1 cho các bạn sinh viên khóa 54KD và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp thuộc bộ môn quản lý. Kế hoạch cụ thể như sau:
1. Thời gian : 8h30 sáng thứ 6 ngày 17/10/2014.
2. Nội dung:
– Kiểm tra khối lượng đã thực hiện gồm
+ Tên đề tài
+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết
+ Bản đồ khu đất ( gồm bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và bản đồ vị trí)
+ Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình.
– Đăng ký phần kỹ thuật. Sinh viên xác định phần kỹ thuật sẽ thực hiện trong đồ án thuộc 1 trong các lĩnh vực sau: Kết cấu, vật lý kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng, nội thất)
Yêu cầu tất cả các bạn sinh viên làm tốt nghiệp đợt 2 khóa 54KD và khóa cũ tại bộ môn đến kiểm tra tiên độ đầy đủ. Các bản vẽ (trừ phần nhiệm vụ thiết kế) phải được trình bày trên khổ giấy tối thiểu là A3.