KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54 ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( UPDATE)

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên khóa 54 và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 2. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 03 tháng 12 năm 2014. 2.Continue reading “KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54 ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( UPDATE)”

Advertisement