THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54 ĐỢT 2

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khóa 54KD và khóa cũ làm tổt nghiệp đợt 2 tại bộ môn. 1.Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2015. 2. Địa đểm bảo vệ: HộiContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54 ĐỢT 2”