Bài tập môn Cơ sở tạo hình

Với mỗi môn học trong quá trình đào tạo, các bạn sinh viên luôn được khuyến khích tạo ra những sản phẩm thực tế, với kích thước và hình dạng vật lý xác định. Điều này giúp người học có được tư duy thực tế và khả năng cảm nhận không gian, tỉ lệ, ánhContinue reading “Bài tập môn Cơ sở tạo hình”