LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CBKT CỦA SV KD55- ĐỢT 1 THÁNG 12/2014

Bộ môn Lý thuyết & LS Kiến trúc thông báo LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CBKT CỦA SV KD55 – ĐỢT 1 (T12/2014) THỜI GIAN: 9H00 sáng thứ 2 ngày 26/01/2015 Địa điểm nộp: P509-A1- ĐHXD (gặp cô Chi) Các bạn sinh viên chú ý lịch để nộp bài cho đúng hạn.