Thời gian nộp đồ án dân dụng 2 lớp NV17

Đồ án dân dụng 2 lớp NV17 do thầy Nguyễn Mạnh Trí hướng dẫn sẽ nộp vào lúc 10h sáng thứ 7 ngày 27 tháng 6 năm 2014 tại phòng 509 nhà A1. Sinh viên nộp sau thời điểm này sẽ không được thu bài và nhận điểm 0.

  • Đồ án thể hiện trên khổ giấy A1, tối đa 2 tờ, vẽ tay bút kim đen trắng hoặc bút kim đệm màu.
  • Không được phép thể hiện đồ án bằng máy tính. Bài vẽ bằng máy tính sẽ không được chấp nhận và nhận điểm 0.
  • Mô hình được cộng tối đa 1 điểm.

Danh sách sinh viên học lại đồ án 2 lớp NV17

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2153958 Lê Tuấn Anh 58KDF Nguyễn Mạnh TríChiều thứ 4 tại 509 nhà A1

Số ĐT: 0903 451 088

2 2007658 Lại Vĩ Đại 58QH2
3 2154558 Hoàng Anh Giang 58KDF
4 2209556 Ngô Gia Linh 56KD1
5 2019953 Lương Thành Trung 53KD5
6 2007758 Bùi Anh Tú 58KD2
7 2142755 Nguyễn Quốc Tuân 55KD3
8 2218256 Hoàng Bảo Yến 56KD3

Chúc các bạn làm bài tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: