Michael Graves nói về Khám phá kiến trúc, các phần thưởng của việc thực hành kiến trúc và những yếu tố quan trọng nhất của nghề thiết kế

Khi ông qua đời vào tháng Ba năm 2015, Michael Graves đã để lại một di sản thiết kế trải dài suốt 50 năm và bao gồm một số những thay đổi lớn nhất của kiến ​​trúc cuối thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21. Trong cuộc phỏng vấn này, được tiến hành vàoContinue reading “Michael Graves nói về Khám phá kiến trúc, các phần thưởng của việc thực hành kiến trúc và những yếu tố quan trọng nhất của nghề thiết kế”

Advertisement