Thông báo về việc lùi kế hoạch bảo vệ ĐATN đợt 4 năm học 2014-2015

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử kiến trúc thông báo: LÙI KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD55 ĐỢT 4 (THÁNG 4/2015) Kế hoạch cũ, bảo vệ của sv ĐATN đợt 4 sẽ là: + Sơ khảo: từ ngày 27/7/2015 đến 01/8/2015 (Tuần 51) + Bảo vệ chính thức: từ ngày 03/8/2015Continue reading “Thông báo về việc lùi kế hoạch bảo vệ ĐATN đợt 4 năm học 2014-2015”

Advertisement