Thông báo về việc lùi kế hoạch bảo vệ ĐATN đợt 4 năm học 2014-2015

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử kiến trúc thông báo:

LÙI KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD55 ĐỢT 4 (THÁNG 4/2015)

Kế hoạch cũ, bảo vệ của sv ĐATN đợt 4 sẽ là:
+ Sơ khảo: từ ngày 27/7/2015 đến 01/8/2015 (Tuần 51)
+ Bảo vệ chính thức: từ ngày 03/8/2015 đến ngày 08/8/2015

Kế hoạch bảo vệ mới sẽ lùi sang năm học mới 2015-2016, cụ thể như sau:
+ Sơ khảo: Tuần 5, từ ngày 07/9/2015 đến ngày 12/9/2015
+ Bảo vệ chính thức: Tuần 6, từ ngày 14/9/2015 đến ngày 19/9/2015

Ngày chính thức và số phòng BM sẽ thông báo trên trang web và dán ở bảng tin trước cửa VPBM (P509-A1- ĐHXD)

Các bạn SV làm ĐATN đợt 4 chú ý để thực hiện cho đúng lịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: