LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 2 KHÓA 59KD-QH

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức chấm đồ án dân dụng Nhà trẻ/mẫu giáo cho sinh viên các lớp 59KD-QH vào sáng thứ 7 ngày 9 tháng 1 năm 2016. Các bài sẽ chấm và giảng viên nhận xét tại chỗ. Thời gian chấm bài từ 8h sáng tại khu vực sảnhContinue reading “LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 2 KHÓA 59KD-QH”

Advertisement