THÔNG BÁO LỚP 59KDNT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo Môn Đồ án dân dụng 2, sinh viên 59KDNT khi nộp đồ án, bắt buộc phải có mô hình. Nếu không có mô hình, giáo viên sẽ không chấm bài cho sinh viên đó. Trưởng bộ môn PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi      

Advertisement

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 56 KDE-KDF TẠI BỘ MÔN LTLSKT

Bộ môn LTLSKT sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tổng hợp cho các bạn sinh viên lớp 56kde-kdf được bộ môn hướng dẫn theo kế hoạch sau: Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 09-12-2015 Địa điểm : phòng 904 và 308 nhà Thí Nghiệm Yêu cầu : -Các bạn sinh viên đến đầyContinue reading “KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 56 KDE-KDF TẠI BỘ MÔN LTLSKT”