Kiểm tra tiến độ đợt 2 ĐATN cho lớp 56KD1->6, và 56KDE,F

Thời gian : 8h30, thứ Tư, ngày 04 tháng 5 năm 2016 Địa điểm : Phòng 509, nhà A1           Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2 – Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng,  mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồContinue reading “Kiểm tra tiến độ đợt 2 ĐATN cho lớp 56KD1->6, và 56KDE,F”