Kiểm tra tiến độ đợt 2 ĐATN cho lớp 56KD1->6, và 56KDE,F

Thời gian : 8h30, thứ Tư, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Địa điểm : Phòng 509, nhà A1

          Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2

– Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng,  mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình; Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.

Các bản vẽ phải được in hoặc vẽ trên giấy khổ A1.

Sinh viên lưu ý đến đúng giờ, xem danh sách phân hội đồng kiểm tra chéo ở bảng thông báo trước khi vào kiểm tra.

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 56KD LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC
Chấm TĐ đợt 2 – 8h30, ngày 04 tháng 5 năm 2016
TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD CB chấm tiến
độ đợt 2
1 2082856 Lý Ngọc Hoàn 56KD2 Nguyễn Đình Thi Đỗ Trọng Chung
2 2125356 Trần Thị Thu Phương 56KD2
3 2048856 Nguyễn Thị Minh Phượng 56KD4
4 2095856 Nguyễn Văn Đại 56KD5
5 2172656 Mai Thị An 56KD4
6 2065456 Kiều Đức Dũng 56KDE
7 2033556 Đỗ Anh Dương 56KDF
8 2014256 Nguyễn Huy Hoàng 56KDF
9 2067856 Nguyễn Tuấn Hoàng 56KD1 Trương Ngọc Lân Nguyễn Văn Đỉnh
10 2128156 Nguyễn Thị Vóc 56KD1
11 2135456 Nguyễn Nam Dương 56KD3
12 2162656 Lương Như Quỳnh 56KD4
13 2026756 Nguyễn Văn Hiệp 56KD2
14 2134356 Nguyễn Việt Hoàng 56KDE
15 2034056 Nguyễn Xuân Hiếu 56KDF
16 2201356 Nguyễn Quốc Vương Anh 56KDE
17 2085356 Hà Văn Kết 56KD4 Nguyễn Văn Đỉnh Trương Ngọc Lân
18 2173056 Lê Thị Thanh Huyền 56KD6
19 2035756 Nguyễn Viết Thắng 56KD3
20 2212456 Nguyễn Văn Điệp 56KD6
21 2157756 Nguyễn Thị Huyền 56KDE
22 2017956 Vũ Bá Thành 56KDE
23 2207856 Nguyễn Văn Hải 56KD4 Nguyễn Hồng Hương
24 2092156 Nguyễn Thị Thi 56KD2 Nguyễn Bá Minh Nguyễn Toàn Thắng
25 2190656 Lê Tiến Khánh 56KD6
26 2065056 Hà Hải Đăng 56KD6 Nguyễn Tất Thắng
27 2117456 Vũ Thế Anh 56KD3
28 2073556 Nguyễn Minh Tuấn 56KDF Nguyễn Đình Thi
29 2099656 Vũ Văn Khương 56KD2 Vũ T.Ngọc Anh
30 2106156 Vũ Tú Minh 56KD1 Lương Thị Hiền
31 2054156 Vũ Thanh Loan 56KD6 Đỗ Trọng Hưng Nguyễn Mạnh Trí
32 2081456 Phạm Thế Vững 56KD6
33 2104256 Phạm Tuấn Anh 56KD6
34 2082156 Hoàng Ngọc Anh 56KDF
35 2012756 Nguyễn Anh Đức 56KDF
36 2115356 Mai Thị Phượng 56KD4 Nguyễn Toàn Thắng
37 2064655 Phạm Kiên 56KD6
38 2047656 Chu Văn Hùng 56KDE
39 2053856 Đào Văn Nam 56KD2 Đỗ Trọng Chung Nguyễn Đình Thi
40 2186356 Nguyễn Huy Hoàng 56KD2
41 2112056 Nguyễn Văn Quý 56KD4
42 2100856 Nguyễn Khắc 56KD4
43 2121156 Trần Đình Huy 56KD2
44 2006756 Nguyễn Đức Hoàng 56KDF Nguyễn Toàn Thắng
45 2030556 Phí Đình Kiên 56KDF
46 2181956 Hồ Thị Quỳnh Anh 56KD4 Nguyễn Mạnh
Trí
Đỗ Trọng Hưng
47 2204056 Nguyễn Danh Hoan 56KD4
48 2008256 Nguyễn Hoài Linh 56KD5
49 2189956 Nguyễn Đức Mạnh 56KD5
50 2176956 Phạm Thị Thu Trang 56KDE
51 2199556 Chu Tuấn Minh 56KDF
52 2053456 Phạm Tuyên 56KDF

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: