ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC KỲ 3

Xem nhiệm vụ thiết kế Đồ án tổng hợp học kỳ 3 tại đây Thời gian làm Đồ án từ tuần 39 đến tuần 45, Sinh viên thể hiện đồ án ở tuần 46. (tức là từ 2/5/2016 đến 17/6/2016, nộp bài vào 9h00 sáng thứ Hai, ngày 20/6/2016) DANH SÁCH HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNGContinue reading “ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC KỲ 3”

Đề đồ án 1-2 học lại kì 3 năm 2016

Đề đồ án 1: Thiết kế quán kem Nhiệm vụ thiết kế download tại đây. Hiện trạng khu đất download tại đây Đề đồ án 2: Thiết kế trạm y tế phường. Nhiệm vụ thiết kế download tại đây Hiện trạng khu đất download tại đây. Danh sách sinh viên học lại đồ án 1-2Continue reading “Đề đồ án 1-2 học lại kì 3 năm 2016”

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC. NGÀY THI 06/6/2016

Câu 1: Kiến trúc là gì? Câu 2: Chứng minh kiến trúc và thiên nhiên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau? Vẽ hình minh họa Câu 3: Nêu các yếu tố tạo thành kiến trúc? Câu 4: Tại sao nói công năng là yếu tố tạo thành kiến trúc? Câu 5: Tại saoContinue reading “CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC. NGÀY THI 06/6/2016”

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19

Bộ môn LT & LSKT thông báo lịch nộp đồ án Tổng hợp, lớp học lại LOPNV19. Thời gian: 9h00 sáng thứ Sáu, ngày 13/5/2016 Địa điểm: Phòng 509, A1, DHXD DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI LỚP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19 (Từ tuần 31 đến tuần 39) TT MÃ SỐ SV HỌ TÊNContinue reading “THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19”