Các bản vẽ X-quang bằng bút bi về nhà ga đường sắt Tokyo.

Đa số hành khách không dừng lại để nhận ra sự phức tạp của hệ thống giao thông công cộng mà họ sử dụng đi vòng quanh hàng ngày. Giống như hệ thống điện và nước, hoạt động trơn tru của hệ thống đường sắt chủ yếu chỉ có được sự lưu tâm khi một cái gì đó điContinue reading “Các bản vẽ X-quang bằng bút bi về nhà ga đường sắt Tokyo.”