THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐÓNG DẤU ĐỒ ÁN

Để chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên hoàn thiện đồ án, xin chữ ký của GVHD vào Đồ án TN, thuyết minh đồ án sau đó mang lên văn phòng Bộ môn đóng dấu. Thời gian: 14h00 chiều thứ Năm, ngày 23/6/2016. Địa điểm: Văn phòng Bộ Môn. Lưu ý: Đồ án TN,Continue reading “THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐÓNG DẤU ĐỒ ÁN”

Advertisement

LỊCH NỘP ĐỒ ÁN HỌC LẠI CỦA HỌC KỲ 3

Bộ môn thông báo lịch nộp Đồ án Dân dụng 1 – LOP 17, Đồ án Dân dụng 2 – LOP 17, Đồ án Tổng hợp – LOP 18 của học kỳ 3. Thời gian: 15h, thứ Hai, ngày 20/6/2016 Địa điểm: Văn phòng Bộ môn phòng 509, A1 Sinh viên nộp muộn không thuContinue reading “LỊCH NỘP ĐỒ ÁN HỌC LẠI CỦA HỌC KỲ 3”

LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO DATN KD56

Sinh viên lưu ý:  Nộp về BM 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 đồ án trong ngày bảo vệ sơ khảo Sau khi bảo vệ xong, mang bản vẽ lên VPBM để đóng dấu xác nhận. Lên văn phòng BM lấy 02 phiếu nhận xét thiết kế tốt nghiệp đi xin chữ ký củaContinue reading “LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO DATN KD56”

LỊCH THI HỌC KỲ HP LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC

LỊCH THI HỌC KỲ HP LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC               STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC  NGÀY KT  TBĐ  LỚP  PHÒNG GIÁO VIÊN TRÔNG THI 1 351602 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 06/06/2016 7 59KD1 32.H2 Trương Ngọc Lân – Lương Thị Hiền 2 351602 LýContinue reading “LỊCH THI HỌC KỲ HP LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC”