THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch chấm sơ khảo DATN đợt 1 như sau: Thời gian: 8h30, thứ 4, ngày 11/01/2017 Địa điểm: Phòng 903.TN Sinh viên lưu ý: Trong buổi bảo vệ sơ khảo cần nộp cho thư ký Hội đồng những giấy tờ sau: Phiếu thông quaContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017”

Advertisement