LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 60KD

+ Chấm đồ án 2 KD1->6, QH, KDNT – 07/01/2017 STT Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Ghi chú 1 Đỗ Trọng Chung Lương Thị Hiền 60KD1 Lương Thị Hiền Thu bài 2 Nguyễn Mạnh Trí Nguyễn Trường Giang 60KD2 Nguyễn Mạnh Trí Chấm sáng 3 Nguyễn Sỹ Quế Nguyễn Văn Đỉnh 60KD3 Nguyễn VănContinue reading “LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 60KD”

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CÔNG NHÂN VÀ THAM QUAN KIẾN TRÚC DÀNH CHO K59.

Theo lịch phân công giảng dạy của Trường ĐHXD, khoa KT & QH, năm học 2016-2017 Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ đảm nhiệm việc dẫn sinh viên khoa 59 đi thực tập công nhân và tham quan kiến trúc. Thời gian thực tập: Từ Chủ Nhật, ngày 05/02/2017 đến thứContinue reading “CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CÔNG NHÂN VÀ THAM QUAN KIẾN TRÚC DÀNH CHO K59.”