THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch chấm sơ khảo DATN đợt 1 như sau:

Thời gian: 8h30, thứ 4, ngày 11/01/2017

Địa điểm: Phòng 903.TN

Sinh viên lưu ý:

Trong buổi bảo vệ sơ khảo cần nộp cho thư ký Hội đồng những giấy tờ sau:

  • Phiếu thông qua đồ án đã có điểm và chữ ký của Cán bộ hướng dẫn trong suốt 15 tuần.
  • Phiếu nhận xét, đánh giá phần KIẾN TRÚC của giáo viên hướng dẫn phần kiến trúc (có thể lên Phòng 509.A1 lấy hoặc download tại đây). Khi đi xin nhận xét đánh giá của giáo viên hướng dẫn phần kiến trúc cần mang theo phiếu thông đồ án làm cơ sở để thầy cho điểm.
  • Phiếu nhận xét, đánh giá phần KỸ THUẬT của giáo viên hướng dẫn phần phụ (có thể lên Phòng 509.A1 lấy hoặc download tại đây).

Mọi thắc mắc về giấy tờ, sinh viên lên Phòng 509.A1 để được giải đáp.

Chúc các bạn làm bài tốt!!!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: