DANH SÁCH SINH VIÊN, KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG HỌC CỦA CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG: ĐQT, ĐA1, ĐA2, ĐATH, TTCBKT

I. LỚP NV20 – ĐỒ ÁN 1: Bắt đầu 27/2/2017, kết thúc 07/4/2017, nộp bài 16h00 ngày 14/4/2017 tại P509.A1 Danh sách sinh viên Đề ĐA1: Nhiệm vụ; Vị trí khu đất; file CAD II. LỚP NV20 – ĐỒ ÁN 2: Bắt đầu 27/2/2017, kết thúc 07/4/2017, nộp bài 16h00 ngày 14/4/2017 tại P509.A1 Danh sáchContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN, KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG HỌC CỦA CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG: ĐQT, ĐA1, ĐA2, ĐATH, TTCBKT”

Advertisement

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2016-2017

Danh sách sinh viên làm ĐATN  Thời gian làm ĐATN bắt đầu tuần tuần 31 (06/03/2017) Quy định chung làm ĐATN Đề cương tốt nghiệp. Phiếu theo dõi hướng dẫn (sinh viên in phiếu này và xin chữ ký của thầy hướng dẫn sau mỗi tuần) Mọi thắc mắc, sinh viên lên phòng 509.A1 hoặcContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2016-2017”

LỊCH NỘP VÀ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP CÔNG NHÂN VÀ THAM QUAN KIẾN TRÚC NĂM 2017 CHO KHÓA 59KD-QH-NT

Sinh viên khóa 59 KD,QH,NT và các sinh viên học lại học phần thực tập công nhân và tham quan kiến trúc làm báo cáo nôp cho Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc: Thời gian: 9h30 ngày 06 tháng 03 năm 2017. Địa điểm: Lớp trưởng thu báo cáo và nộp tại VănContinue reading “LỊCH NỘP VÀ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP CÔNG NHÂN VÀ THAM QUAN KIẾN TRÚC NĂM 2017 CHO KHÓA 59KD-QH-NT”

ĐIỂM THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD57

Để tránh nhầm lẫn, Bộ môn post điểm thực tập cán bộ kỹ thuật kd57 lên website trước khi gửi phòng đào tạo. Sinh viên có thắc mắc về điểm, lên phòng 509.A1 để được giải đáp trước thứ sáu, ngày 10/2/2017. 57KD1; 57KD2; 57KD3; 57KD4, 57KD5; 57KD6; 57KDE, 57KDF, 57QH

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THAM QUAN VÀ CÔNG NHÂN DÀNH CHO SINH VIÊN K59

Bộ môn thông báo chương trình thực tập tham quan và công nhân dành cho sinh viên K59 như sau: ĐỐI VỚI ĐOÀN PHÍA NAM. XE XUẤT PHÁT LÚC 4H30, CHỦ NHẬT, NGÀY 05/02/2017 SINH VIÊN CÓ MẶT LÚC 4H00, LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP LÊN PHÒNG 509.A1 LẤY POSTER ĐỂ DÁN VÀO Ô TÔ. DanhContinue reading “THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THAM QUAN VÀ CÔNG NHÂN DÀNH CHO SINH VIÊN K59”