ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 – NĂM HỌC 2017-2018

ru-nhau-toi-cong-vien-thu-le-ngay-cuoi-tuan-1

Đồ án 1 của khóa 61KD-QH-NT : Nhà thuyền trong công viên.

Chúc các bạn một học kì vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: