DANH SÁCH SINH VIÊN KD59, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Nhiệm vụ thiết kế; Khu đất xây dựng; Vị trí khu đất; Vị trí khu đất bản CAD Phiếu thông đồ án (sinh viên mang phiếu thông đồ án xin chữ ký GVHD trong mỗi tuần làm việc); Form ĐATH. Kế hoạch thực hiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Kiến trúc nhàContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN KD59, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP”

Advertisement