DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2018-2019

Danh sách sinh viên Kế hoạch thực hiên: Từ tuần 23 (07/01/2019) Phiếu theo dõi hướng dẫn: Sinh viên in phiếu này và xin chữ ký của GVHD trong mỗi buổi làm việc. Chúc các bạn đạt điểm cao trong đồ án cuối cùng!