DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2018-2019

Danh sách sinh viên

Kế hoạch thực hiên: Từ tuần 23 (07/01/2019)

Phiếu theo dõi hướng dẫn: Sinh viên in phiếu này và xin chữ ký của GVHD trong mỗi buổi làm việc.

Chúc các bạn đạt điểm cao trong đồ án cuối cùng!

 

Advertisements