CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018-2019

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 1 – Đồ án TN đợt 3.

  • Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 18/01/2019;
  • Địa điểm: P509.A1;
  • Nội dung chấm;

– Tên đề tài, nhiệm vụ thiết kế: 5 điểm

– Bản đồ vị trí: 2 điểm

– Bản đồ hiện trạng khu đất: 3 điểm

  • Danh sách chấm.
Advertisement