CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018-2019

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 1 – Đồ án TN đợt 3. Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 18/01/2019; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm; – Tên đề tài, nhiệm vụ thiết kế: 5 điểm – Bản đồ vị trí: 2 điểm – BảnContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018-2019”