CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 01/03/2019 Địa điểm: Phòng 509.A1. Nội dung chấm: Phân tích, đánh giá hiện trạng: 2 điểm Phân tích ý tưởng thiết kế: 3 điểm Tổng mặt bằng công trình: 2 điểm Các mặt bằng công trình: 3 điểm Danh sách chấm

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG DA1,2, DATH

Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc. Nhóm thầy Nguyễn Mạnh Trí làm việc vào 10h30 sáng thứ 3 hàng tuần tại phòng 509A1. Nhóm cô Nguyễn Ngọc Hương làm việc vào 14h00 chiều thứ 5 hàng tuần tại phòng 509A1. Nhóm thầy Trần Giang Nam làm việcContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG DA1,2, DATH”