CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 01/03/2019 Địa điểm: Phòng 509.A1. Nội dung chấm: Phân tích, đánh giá hiện trạng: 2 điểm Phân tích ý tưởng thiết kế: 3 điểm Tổng mặt bằng công trình: 2 điểm Các mặt bằng công trình: 3 điểm Danh sách chấm