CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 01/03/2019

Địa điểm: Phòng 509.A1.

Nội dung chấm:

  • Phân tích, đánh giá hiện trạng: 2 điểm
  • Phân tích ý tưởng thiết kế: 3 điểm
  • Tổng mặt bằng công trình: 2 điểm
  • Các mặt bằng công trình: 3 điểm

Danh sách chấm

Advertisement