DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG DA1,2, DATH

Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc. Nhóm thầy Nguyễn Mạnh Trí làm việc vào 10h30 sáng thứ 3 hàng tuần tại phòng 509A1. Nhóm cô Nguyễn Ngọc Hương làm việc vào 14h00 chiều thứ 5 hàng tuần tại phòng 509A1. Nhóm thầy Trần Giang Nam làm việcContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG DA1,2, DATH”

Advertisement