Kiến trúc Đình làng Việt.

Hình ảnh Cây đa – Bến nước – Sân Đình đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt từ hàng ngàn năm, một không gian bình dị gắn liền với đời sống sinh hoạt của cư dân miền nông nghiệp lúa nước. Không gian và Kiến trúc Đình làng là minh chứng cho tàiContinue reading “Kiến trúc Đình làng Việt.”

Advertisement

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐATN ĐỢT 3

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 28/3/2019 Địa điểm: P509.A1. Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án (bao gồm phần kiến trúc + phần kỹ thuật). Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 29/4/2019 sinh viên thể hiện đồ án tại nhà. Form ĐATN  Thông tin về Bảo vệ sơContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐATN ĐỢT 3”

LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 62

Thời gian: 02 tuần từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 07/4/2019 Học lý thuyết: Thứ Hai, ngày 25/3/2019 Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 29/3/2019. Thu bài: từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 08/04/2019. Địa điểm Vẽ ghi: Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm, mỗi lớp tối đa 03Continue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 62”

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc. Nhóm sinh viên do thầy Đỗ Trọng Chung hướng dẫn làm việc vào 14h00 chiều thứ Sáu hàng tuần. Thời gian bắt đầu: Từ 11/3/2019. Kế hoạch làm việc