Đề đồ án 1-2 học kì 3.

Đồ án 1.

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất ở hình dưới.

khu dat do an 1 hoc lai 5-2019

Đồ án 2.

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất ở hình dưới.

khu dat do an 2 hoc lai 5-2019

Chúc các bạn làm bài tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: