LỊCH GIAO ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2019-2020

Bộ môn Lý thuyết lịch sử Kiến trúc thông báo những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây sẽ làm Đồ án tổng hợp tại Bộ môn. Danh sách sinh viên Nhiệm vụ thiết kế Khu đất File CAD Kế hoạch thực hiện Phiếu thông đồ án (sinh viên in phiếu này đếnContinue reading “LỊCH GIAO ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2019-2020”

Advertisement