LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 63

  • Thông tin phân lớp, giáo viên hướng dẫn, lớp học và các thông tin khác sinh viên theo dõi: Tại đây
  • Học lý thuyết: Thứ Hai, 7h35′ sáng ngày 06/04/2020.
  • Thời gian: 02 tuần từ ngày 06/04/2020 đến hết ngày 17/04/2020.
  • Thời gian nộp bài: 15h thứ 6 ngày 17/04/2020. Hình thức nộp bài online (File ảnh chụp phải thẳng góc, chất lượng tốt nhất. Để chụp thẳng góc, có thể sử dụng các phần mềm chụp ảnh như Camscanner hoặc Microsoft Lens. Đặc biệt hiệu quả với các bản vẽ đen trắng)
  • Sinh viên tập hợp bài cho lớp trưởng để lớp trưởng gửi cho thầy cô hướng dẫn.

Lưu ý: Bản vẽ giấy sẽ nộp lại cho bộ môn khi sinh viên tập trung trở lại trường (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: