ĐỒ ÁN 1, 2 NGUYỆN VỌNG LỚP NV17 – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

  1. Đồ án dân dụng 1:

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 1

Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án

2. Đồ án dân dụng 2:

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2

Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy cô hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể

Advertisement