ĐỒ ÁN 1, 2 NGUYỆN VỌNG LỚP NV17 – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

Đồ án dân dụng 1: Nhiệm vụ thiết kế đồ án 1 Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án 2. Đồ án dân dụng 2: Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2 Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy cô hướngContinue reading “ĐỒ ÁN 1, 2 NGUYỆN VỌNG LỚP NV17 – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020”