CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 1 – Đồ án TN đợt 4. Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 26/06/2020; Địa điểm: P509.A1; Nội dung kiểm tra gồm: + Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm) + Nhiệm vụ thiết kế chiContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020”