THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHÓA 2017, 2018 VÀ 5/2019

Bộ môn sẽ tổ chức Hội thảo duyệt đề cương, tên đề tài của Học viên cao học Khóa 2017, 2018, 5/2019 Thời gian: 8h sáng thứ 4, ngày 5/8/2020 Địa điểm: Tại VPBM, phòng 509.A1, trường Đại học Xây dựng

CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 2 – Đồ án TN đợt 4 Thời gian: 8h sáng thứ Hai, ngày 27/07/2020; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm: Đăng ký phần kỹ thuật Phân tích, đánh giá hiện trạng Phân tích ý tưởng thiết kế TổngContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020”

Advertisement

THÔNG BÁO LỚP HỌC LẠI BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Nguyễn Toàn Thắng, sđt 0903229908 Môn Lịch sử nghệ thuật: Thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142 Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy để biết lịch phụ đạo cụ thể.