CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – 64KD, QH1 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 64QHC

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án dân dụng 2

Danh sách Hội đồng xem tại đây.

ĐỐI VỚI LỚP 64KDF: Thời gian 13h00, thứ Bảy, ngày 16/1/2021

  • Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng;
  • Sinh viên tự chuẩn bị miếng hút để dính bài lên bảng, băng dính để căng bài, que chỉ.

Danh sách Hội đồng xem tại đây.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: