THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo lịch nộp báo cáo thực tập Cán bộ kỹ thuật ( thực tập tốt nghiệp) của các bạn sinh viên thuộc danh sách hướng dẫn tại Bộ môn như sau: Thời gian: 8h00 – 11h00 sáng thứ 5 ngày 29/4/2021; Địa điểm: Văn phòngContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”